Приготуйтеся стати щасливим власником подарунків!  
Кожен, хто сплачує за комунальні послуги через Pay.vn.ua, може стати учасником розіграшу призів.  
Просто сплачуйте одним платежем всі комунальні послуги з «Єдиного Рахунку» та проводьте оплату через наш онлайн сервіс або мобільний застосунок, підписуйтесь та залишайте номер квитанції під публікацією про акцію в соціальних мережах або через чат - боти Telegram\Viber і ви станете учасником акції.
Призовий фонд і кількість подарунків змінюватиметься щомісяця.
Термін дії акції з 01.01.2024 до 31.12.2024.

Результати проведення Акції будуть розміщені на сайті та на сторінках соціальних мереж Проєкту Facebook, Instagram.

Не пропустіть свою можливість виграти подарунки! 


 

ОФІЦІЙНІ УМОВИ проведення акції «Щасливий Єдиний Рахунок»

 

Терміни та визначення, що використані в Офіційних умовах проведення акції «Щасливий Єдиний Рахунок» (надалі – Офіційні умови), мають таке значення:

Акція – маркетингова акція «Щасливий Єдиний Рахунок», що проводиться Організатором, на території України (крім Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій) та в рамках якої Організатор надає можливість Учаснику брати участь в розіграші Подарунка, за умови виконання дій/вимог Учасником, що визначені в цих Офіційних умовах;

Організатор – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ», код за ЄДРПОУ  38511903;

Подарунок – побутова техніка, гаджети, тощо. Перелік Подарунків не є вичерпним. Організатор протягом строку дії Акції щомісячно визначає кількість Переможців (від одного до пʼяти), кожний з яких отримує по одному Подарунку. Загальний місячний бюджет на Подарунки складає суму до 15 000,00 грн. 

Переможець – Учасник Акції, який отримав право на отримання Подарунку, шляхом визначення Організатором Переможця. Протягом кожного Періоду Строку дії Акції Організатором буде визначено  кількість Переможців (від одного до десяти).

Строк дії Акції – період проведення Акції, що починається з 1 січня  2024 року та триває до 31 грудня 2024 року (включно); 

Період Строку дії Акції – проміжок часу, що триває протягом Строку дії Акції, коли Учасник має можливість отримати один Подарунок. Протягом Строку дії Акції встановлено 12 (дванадцять) Періодів Строку дії Акції, а саме:

- 1-й Період з 1 січня по 31 січня 2024 року( включно);

- 2-й Період з 1 лютого по 29 лютого 2024 року( включно);

- 3-й Період з 1 березня по 31 березня 2024 року( включно);

- 4-й Період з 1 квітня по 30 квітня 2024 року( включно);

- 5-й Період з 1 травня по 31 травня 2024 року( включно);

- 6-й Період з 1 червня по 30 червня 2024 року( включно);

- 7-й Період з 1 липня по 31 липня 2024 року (включно);

- 8-й Період з 1 серпня по 31 серпня 2024 року (включно);

- 9-й Період з 1 вересня по 30 вересня 2024 року (включно);

- 10-й Період з 1 жовтня по 31 жовтня 2024 року (включно);      

- 11-й Період з 1 листопада по 30 листопада 2024 року (включно);

- 12-й Період з 1 грудня по 31 грудня 2024 року (включно).     

 

Учасник – фізична особа, яка досягла 18 років та на момент проведення Акції виконала вимоги, необхідні для участі в Акції, що вказані в цих Офіційних умовах. 

 

1. Метою проведення Акції є заохочення фізичних осіб долучатись та користуватись сервісом Рay.vn.ua, заохочення Учасників до ініціювання переказу коштів через сервіс Рay.vn.ua (вебсайт, мобільний застосунок)  за житлово-комунальні та інші послуги. 

2. Щоб взяти участь у розіграші та отримати статус Учасника протягом Періоду Строку дії Акції, необхідно: 

• ініціювати переказ коштів за житлово-комунальні та інші послуги по багатоквартирним будинкам та домогосподарствам приватного сектору не менш, як 90% сум нарахувань, вказаних в «Єдиному Рахунку», одним платежем, шляхом ініціювання успішного переказу з використанням платіжної картки через сайт www.pay.vn.ua;

• на сторінці Facebook та Instagram  Проєкту  «Єдиний Рахунок» коментарі під публікацією про анонс конкурсу кожного місяця написати номер квитанції про оплату Єдиного Рахунку або авторизировавшись в чат - ботах Telegram чи Viber та автоматично прийняти участь натиснувши кнопку з меню “Акція”;

• зробити все вищенаведене щомісячно в Період Строку дії Акції.

3. Переможець та їх кількість визначається Організатором за допомогою випадкового вибору генератором випадкових чисел (random.org) протягом Періоду Строку дії Акції.

4. Процедура вручення Подарунку:

4.1. про результати, звіт визначення Переможця та про можливість отримання Подарунку Організатор повідомляє Переможця на  сторінці Facebook та Instagram Проєкту та телефонним дзвінком протягом 2 (двох) календарних днів після визначення Переможця, на контактний номер телефону Переможця.

4.2. Переможець повинен протягом 2 (двох) календарних днів надіслати Організатору, на повідомлену останнім адресу електронної пошти, скановані копії наступних документів (у форматі pdf):

- дійсного паспорту громадянина України;

- документа, що підтверджує реєстрацію Переможця в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (РНОКПП);

- інші документи на вимогу Організатора (за необхідності).

4.3. Переможець отримує Подарунок за адресою місцезнаходження Організатора, а також за умови підписання заяви – підтвердження про отримання Подарунку за результатами проведення Акції «Щасливий Єдиний Рахунок» та згоди на обробку персональних даних, форма якої визначається Організатором. Дата вручення Подарунку встановлюється Організатором за домовленістю з Переможцем. 

4.4. У разі, якщо Переможець не направив документ(-и) у встановлений Організатором строк, Організатор має право обрати нового Переможця в порядку, передбаченому в п. 3 Офіційних умов, при цьому попередній Переможець втрачає будь-яке право на отримання Подарунку та не може претендувати на його компенсацію, у тому числі, у грошовому еквіваленті.

4.5. Переможець, отримуючи Подарунок, розуміє та підтверджує, що отримує від Організатора Подарунок та Організатор відповідно до Податкового кодексу України має статус податкового агента відносно такого доходу, в зв’язку з чим сплачує податок на доходи фізичних осіб та інші обов’язкові збори за ставкою, визначено нормами Податкового кодексу України. Зобов’язання з оподаткування вартості Подарунку Акції забезпечує Організатор відповідно до чинного законодавства України.

4.6. У випадку, якщо Переможець з будь-яких причин не може отримати Подарунок особисто, такий Переможець не має права передати/поступитися своїм правом третій особі, за виключенням довіреної особи, засвідченої нотаріально.

5. Учасник/Переможець Акції надає згоду та погоджуються з тим, що  будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані, можуть збиратися, використовуватися, оброблятися та зберігатися Організатором Акції виключно з метою, визначеною даними Офіційними умовами у відповідності до законодавства України, в тому числі згоду на публікацію частини його адреси в Єдиному Рахунку та на Сайті, надає згоду та погоджується на фото та відео фіксацію вручення подарунку.  Учасник/Переможець Акції гарантує і несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими. Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України про захист персональних даних.

6. Загальні умови проведення Акції:

- Організатор має право змінити умови Акції шляхом внесення змін до цих Офіційних умов, при цьому такі зміни та/або доповнення можливі у випадку їх затвердження Організатором;

- Учасники Акції несуть персональну відповідальність за достовірність наданої ними інформації;

- рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, розповсюджуються однаково на всіх Учасників;

- не визнаються Учасниками Акції і не мають брати в ній участь працівники Організатора та особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років;

-   у всьому, що не передбачено цими Офіційними умовами, Організатор та Учасники керуються чинним законодавством України;

- Організатор не несе відповідальність за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками умов Акції;

- результати Акції будуть вважатися кінцевими та не підлягають оскарженню;

- Організатор не несе відповідальності, якщо Учасники не стежили за строками проведення Акції, тощо;

- Організатор не несе відповідальності за отримання від Учасників неповних та/або некоректних та/або інших відомостей, необхідних для проведення Акції та оформлення Подарунку;

- Подарунок не може бути обміняний на грошовий еквівалент;

- інформацію про умови Акції має можливість отримати будь–яка фізична особа на сторінці Facebook та Instagram Проєкту та/або на сайті www.pay.vn.ua .